Covid -19ระบาดที่โรงเรียนดังในจังหวัดโคราช

   Covid -19ระบาดที่โรงเรียนดัง ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าตามจังหวัดต่างๆจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาก็มีการฉีดวัคซีนป้องกัน covid ซึ่งถ้าหากโรงเรียนไหนเด็กนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนก็จะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ได้โดยมีหลายจังหวัดนั้นได้มีการให้เด็กนักเรียนของตนเองเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มอบวัคซีนฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18ปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ในบางโรงเรียนได้เพียงระยะเวลาไม่นานเท่านั้นกลับพบว่าในขณะนี้มีหลายโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน

และคุณครูในโรงเรียนต่างก็พากันติดไวรัสโควิคจนทำให้ในขณะนี้มีหลายโรงเรียนในหลายจังหวัดนั้นเริ่มมีการปิดการเรียนแบบ on-site และกลับไปเรียนแบบออนไลน์กันเหมือนเดิมอีกครั้งแล้ว

      ล่าสุดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเกิดการติดเชื้อไวรัส covid ระบาดในโรงเรียนนั้นพบขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดโดยตรวจสอบพบว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิตมาจากผู้ปกครอง

โดยเด็กนั้นรู้หลังจากที่เดินทางมาเรียนหนังสือแบบ on-site ที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองมีการโทรมาแจ้งให้ทราบว่าผู้ปกครองไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิตมาและผลการตรวจนั้นเป็นบวกทำให้เด็กนักเรียนได้มีการแจ้งครูประจำชั้นซึ่งระหว่างนั้นเองเด็กได้มีการคุยกับผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

    เด็กจึงได้นำโทรศัพท์มือถือยื่นให้กับครูเพื่อให้สนทนากับผู้ปกครองอย่างไรก็ตามปรากฏว่าหลังจากที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนผ่านไปเพียงแค่ประมาณ 2 วันเท่านั้นครูคนดังกล่าวก็ตรวจพบว่าตนเองนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกันกับเด็กโดยเด็กนั้นหลังจากที่รู้ว่าผู้ปกครองของตนเองติดเชื้อไวรัสโควิคก็ซื้อชุดตรวจ  ATK  มาทำการตรวจแล้วก็พบว่าผลการตรวจนั้นเป็นบวกเช่นเดียวกันทำให้ได้ขณะนี้

โรงเรียนดังกล่าวนั้นมีเด็ก 1 คนและคุณครูอีก 1 คนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กและครูที่ติดเชื้อไวรัสโควิตอีกประมาณ 40 คนรวมถึงเด็กได้มีการทำกิจกรรมกับวงโยธวาทิตซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงอีก 30 คนทำให้มีเด็กนักเรียนจำนวน 70 คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน

  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประกาศปิดการเรียนการสอนแบบ on site และมีการเปิดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เป็นระยะเวลา 14 วันแทน ทางเข้า ufabet  สำหรับโรงเรียนดังกล่าวนั้นเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ประจำจังหวัดโคราชซึ่งมีนักเรียนที่อาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ประมาณ 4,000 คน

      อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูว่าผล 14 วันจากเด็กกลุ่มเสี่ยงนั้นจะมีเด็กนักเรียนมีการติดเชื้อไวรัสติดเพิ่มอีกหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าติดเพิ่มเด็กนักเรียนคนอื่นๆภายในโรงเรียนก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะเด็กแต่ละคนนั้นต่างก็ไปทำกิจกรรมหลากหลายภายในโรงเรียนในช่วงเวลาที่ยังไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัส covid ซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายออกไปหานักเรียนคนอื่นได้และนักเรียนคนอื่นๆก็อาจจะแพร่กระจายเชื้อนี้ไปยังผู้ปกครองได้ทำให้ในตอนนี้นั้นกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราชเลยทีเดียว