ศิลปะโบราณและศิลปะในยุคปัจจุบัน

งานศิลปะมีแต่ยุคสมัยหรือแม้จะเป็นการพัฒนาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการพัฒนาความเป็นอยู่หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสังคม ผู้คนมีการเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการสื่อสารหรือแม้แต่จะมีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านการจดบันทึกว่าจะเป็นการแกะสลักหรือแม้แต่จะเป็นงานเขียนตามฝาผนังต่างๆผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ในการเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านศาสนาความเชื่อต่างๆก็ส่งผลให้งานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเช่นการยกตัวอย่างเช่นในยุคหิน ที่มนุษย์มีความกลัวหรือแม้แต่จะเป็นความต้องการในการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนจึงสร้างรูปร่างต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวหรือแม้แต่จะเป็นน้ำท่วม ทั้งสิ้นในยุคโบราณก็สร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นว่าเป็นพระเจ้าและมีการสร้างงานศิลปะทั้งสิ้นจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนว่างงานศิลปะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งต่อเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่จะเป็นการทำให้มนุษย์มีความเชื่อที่ใกล้เคียงกัน

การเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเครื่องมือต่างๆในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากมองย้อนกลับไปในยุคโบราณผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติมาทำงานเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหิน กระดูกสัตว์ เลือดสัตว์ Senegal นี้ถูกนำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ในการใช้งานในการทำงานศิลปะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน

หรือแม้แต่การพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศาสนาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นงานที่ทำเพื่อส่งต่อเรื่องราวต่างๆของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักศิลปะต่างๆเหล่านี้จึงถูกพัฒนาส่งต่อเนื่อง

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยเฉพาะในยุคโบราณที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิต

เปลี่ยนไปของเผ่าโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ที่มีสติปัญญานี้จะมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆผลงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้คนในยุคปัจจุบันก็สามารถศึกษาเรื่องราวในอดีตได้งานมันขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของผู้คนจึงมีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub