ศิลปะแบบเรียลิสม์

      ศิลปะแบบเรียลิสม์   หากพูดถึงผลงานด้านศิลปะแล้วเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าศิลปะนั้นเกิดขึ้นให้ที่จริงแล้วเกิดในยุคไหนสมัยไหนแต่ผลงานด้านศิลปะนั้นก็มีในหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบนั้นก็เกิดขึ้นมาแต่ละยุคเช่นเดียวกัน

ซึ่งถ้าหากเป็นผลงานด้านศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19  และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากศิลปินชาวต่างชาติอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ในยุคสมัยนั้นจะเรียกว่าเป็นผลงานศิลปะแบบเรียลิสม์

        สาเหตุที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีการสร้างผลงานศิลปะแบบเรียลิสม์ขึ้นมาใหม่ทางที่อันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีผลงานด้านศิลปะแบบนีโอคลาสสิกเกิดขึ้น

ในประเทศฝรั่งเศสมาแล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ค่อยพอใจกับผลงานด้านศิลปะแบบนีโอคลาสสิกนั่นเองพวกเขามองว่าการนำการเมืองการนำประวัติศาสตร์มารังสรรค์เป็นผลงานด้านศิลปะขึ้นมาใหม่นั้นไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นัก

       ดังนั้นเขาจึงได้มีการสร้างรูปแบบศิลปะขึ้นมาใหม่อีกแขนงหนึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่พวกเขานั้นคือค่อนข้างพึงพอใจโดยพวกเขานั้นจะใช้วิธีการเอาประเพณีวัฒนธรรมผสมผสานกับแนวความคิดของตนเองสร้างศิลปะขึ้นมาใหม่ซึ่งศิลปะแบบนี้เรียกว่าจินตนิยมหรือมีการตั้งชื่อเป็นแบบสากลว่าศิลปะแบบ โรแมนติกอิสม์  หรือแบบเรียลิสม์  นั่นเอง 

      หากศิลปะบาปนีโอคลาสสิคนั้นเป็นการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์มาเล่าในรูปแบบของศิลปะศิลปะแบบเรียลิสม์นั้นก็เป็นการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมมาผสมผสานบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางศิลปะเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในผลงานด้านศิลปะนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ถูกนำมาตีแผ่ในรูปแบบของศิลปะอย่างเช่นมีการนำประสบการณ์การเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือการยากจนของชาวไร่ชาวนาการใช้ชีวิตของชาวไร่ชาวนานั้นมาแสดงออกในรูปแบบของตัวศิลปะแบบเรียลิสม์ 

      อย่างไรก็ตามศิลปะแบบเรียลิสม์นั้นก็มีคนออกมาคัดค้านเช่นเดียวกันไม่ได้มีคนที่ชื่นชอบมากเสมอไปเพราะหลายคนนั้นมองว่าการที่นำเอาเรื่องราวประวัติการใช้ชีวิตของคนยากคนจนมาตีแผ่ในรูปแบบของตนศิลปะนั้นเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของประชาชนทั่วไปและเป็นชีวิตของคนที่มีชีวิตต่ำต้อยมากเกินไปซึ่งไม่ควรที่จะเอาถูกมาเผยแพร่ในโลกผลงานของศิลปะนั้นเอง 

         ปัจจุบันผลงานศิลปะแบบเรียลิสม์ที่เรายังสามารถมองเห็นได้อย่างเช่นรูปภาพซึ่งมีจิตรกรที่มีชื่อเสียงอย่างกูแบได้มีการถ่ายภาพเอาไว้และมีการนำไปว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผืนผ้าใบซึ่งภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพภายในสตูดิโอของทางกูเองนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่มีการถูกนำมาตั้งไว้ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอยู่แถวบริเวณวิคเตอร์ Tower ที่ชื่อว่า The Burghers of Calais  เป็นต้น

 

สนับสนุนโดย.   สมัครเว็บ ufabet