ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

มีใครเคยรู้จักกับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งบ้างหรือป่าว

เมืองไทยมีจารีตที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน หลายขนบธรรมเนียมร่วมกัน บางจารีตก็ยังนิยมปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ แม้กระนั้นบางจารีตประเพณีก็จะเริ่มจะศูนย์หายตามเวลา วันนี้จะมากล่าวถึงขนบธรรมเนียมใส่บาตรน้ำผึ้ง 

ขนบธรรมเนียมนี้หลายพื้นที่คงจะไม่เคยทราบว่ามี เนื่องจากส่วนมาก จะเป็นการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ใส่บาตรดอกไม้ แม้กระนั้นสำหรับขนบธรรมเนียมใส่บาตรน้ำผึ้งนั้นไม่ค่อยจะเคยได้ฟัง แต่ว่าจารีตนี้ก็ยังมีบางจังหวัดที่จัดงานกิจกรรม ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีลักษณะของการใส่บาตรเช่นเดียวกัน แม้กระนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีกรรมวิธีการบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มเข้ามา แตกต่างซะทีเดียว 

การตักบาตรน้ำผึ้งนั้นจะมีขึ้นทุกปี

ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 โดยจารีตประเพณีโบราณนี้เป็นขนบธรรมเนียมสำคัญของคนประเทศไทยเชื้อสายมอญ กรรมวิธีการตักบาตรน้ำผึ้งมิได้ยุ่งยากอะไร กรรมวิธีการก็เสมือนการตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง โดยเมื่อถึงวันใส่บาตร ทุกคนในหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัด โดยนำอาหาร ของหวานคาว-หวาน รวมทั้งที่ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดเลยเป็นน้ำผึ้งที่จะจำต้องจัดเตรียมมาเป็นตัวเอกของงานในวันนี้ โดยในงานทางวัดจะจัดเตรียมบาตรไว้ 2 ชุดตั้งไว้คู่กันโดยชุดแรกสำหรับเอาไว้ใส่ข้าวรวมทั้งอาหาร

ส่วนอีกชุดที่ใส่แต่งกายน้ำผึ้ง แต่ว่าโบราณมาการใส่บาตรน้ำผึ้งเป็นการเทน้ำผึ้งลงไปในบาตรเลย โดยจะมีผ้าเช็คหน้ารองไว้ใต้บาตร แต่ว่า ณ ปัจจุบันนี้มีการแปลงขั้นตอนจากแทนที่ จะลงน้ำผึ้งลงบาตรเลยก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นนำน้ำผึ้งใส่ภาชนะ ตัวอย่างเช่น ขวด แล้วนำอีกทั้งขวดใส่ลงบาตรทำให้ไม่มีการหกเลอะ 

โดยประวัติความเป็นมาของการตักบาตรน้ำผึ้งนี้มาจาก ตำนานในยุคพระหนปังแขนพระพุทธเจ้าว่า มีรูปถ่ายหนึ่งไม่ป่วยต้องการจะได้น้ำผึ้งมาผสมทำยาเพื่อรักษาโรค ก็เลยไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านหนึ่ง มีประชาชนคนหนึ่งมีฐานะยากไร้ได้มีจิตเลื่อมใสเป็นอย่างมากที่จะมอบน้ำผึ้ง ก็เลยกำเนิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นเป็นน้ำผึ้งที่เทมอบไปมีเยอะขึ้นกระทั่งล้นบาตร

ในขณะนั้นมีหญิงประชาชนอยู่ใกล้ๆนางมีอาชีพทอผ้ามีความเห็นว่าน้ำผึ้งล้นบาตร นางก็เลยนำผ้าที่ทอมาซึมซับบาตรให้แล้วอธิฐานขอให้เกิดขึ้นมาชาติต่อไปเป็นคนงามรวมทั้งรายสินทรัพย์ส่วนชายหนมอบให้น้ำผึ้งก็อธิฐานของให้รวยพอมีพอกิน แล้วเมื่อชายหญิงสองคนนั้นกลับชาติมาเกิดเพศชายได้กำเนิดเป็นกษัตริย์ สตรีได้กำเนิดเป็นบุตรสาวของพระมหากษัตริย์ของอีกเมืองหนึ่งแล้วก็มีรูปโฉมโนมพรรณสวยสดงดงามมากมาย นี่เป็นตำนานความเลื่อมใสที่มีการใส่บาตรน้ำผึ้งต่อๆกันมา เนื่องจากเช้าใจกันว่าการมอบให้น้ำผึ้งแก่พระภิกษุจะได้บุญมากมายแล้วก็จะมั่งมีทรัพย์สินทั้งประเทศนี้แล้วก็ชาติต่อไป