ประวัติของ อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ของปีศาจกรรมชาวกรีก ท่านเกิดเมื่อปี 384 ก่อนคริสต์ศักราชที่ Stageira ในราชอาณาจักรแห่งมาซิโดเนีย (Macedonia) และเสียชีวิตในปี 322 ก่อนคริสต์ศักราชที่ อริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานที่สำคัญในหลายสาขา รวมทั้งปรัชญา วิทยาศาสตร์ การจัดการ และสรรพศาสตร์

นามสกุล “อริสโตเติล” มาจากนามสกุลของท่านเอง “Aristoteles” ซึ่งมีความหมายว่า “ที่แล้วขึ้นมา” หรือ “ที่เกิดมา” แสดงถึงการเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีศักยภาพและความสามารถมากมายตั้งแต่เกิด

นายอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาจากปีโตรค์ (Plato) ที่เป็นอาจารย์ของท่าน ในวัย 17 ปี ท่านได้เข้าร่วมทีมวิจัยของอาจารย์เอสเฟีส (Esfes) สมาชิกของโรงเรียนแห่งท่าน ในสนามทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ ท่านได้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งสำคัญของท่านรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การศึกษาด้านจิตวิทยา และการวิเคราะห์และระบุความหมายของคำพูดและการใช้ภาษา

ในฐานะนักปรัชญา อริสโตเติลได้เขียนผลงานประจำศาสตร์ทางปรัชญาจำนวนมาก รวมทั้งสรุปและรวบรวมความรู้ของโลกในฐานะที่เป็นครูของอัลเสกซานเดอร์ (Alexander the Great) ท่านได้สร้างสถาบันการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงคือ โรงเรียนอริสโตเติล ที่ได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และปรัชญาในยุโรปนานาปี

ผลงานของอริสโตเติลครอบคลุมหลายด้าน รวมทั้ง “นิคมาเชียน ปรัชญา” (Nicomachean Ethics) ที่ได้แสดงถึงความคิดเรื่องจริยธรรม “เอทิกา” (Ethics) “การปรัชญาเบื้องต้น” (Metaphysics) “ปรัชญาศาสตร์ของจิตวิทยา” (Psychology) และ “การตรีปริศนา” (Politics) ที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ต่อมา

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์ นี่คือบางประการที่ควรรู้เกี่ยวกับอริสโตเติล

นักธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ อริสโตเติลเคยทำงานในหลายสาขาวิทยาศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติวิทยา, ฟิสิกส์, อัตตาวิทยา, และชีววิทยา ผลงานทางธรรมชาติวิทยาของท่านได้มีผลกระทบมากในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในภาคต่อไป

การศึกษาที่เป็นพื้นฐานของปรัชญา อริสโตเติลเคยเรียนกับปีโตรค์ (Plato) และสอนเอสเฟีส (Esfes) ที่เป็นที่ปรึกษาของอเล็กซานเดอร์ (Alexander the Great) การเรียนรู้และการสอนของท่านมีผลทำให้มีโรงเรียนอริสโตเติลซึ่งมีอิทธิพลมากในประวัติศาสตร์ปรัชญา

นิคมาเชียน ปรัชญา ผลงานสำคัญของอริสโตเติลรวมถึง “นิคมาเชียน ปรัชญา” (Nicomachean Ethics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ถูกนำมาศึกษาในสาขาปรัชญาจริยธรรม ท่านให้ความสำคัญกับการใช้สตรีทธิษฐาน (virtue ethics) เพื่อสร้างชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม

การตีความตรรกศาสตร์ อริสโตเติลเป็นนักปรัชญาที่ทำการตีความตรรกศาสตร์อย่างละเอียด ท่านได้เขียนหนังสือ “ปรัชญาศาสตร์ของจิตวิทยา” (Psychology) ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยา

การปรัชญาทางการเมือง ในหนังสือ “การตรีปริศนา” (Politics) ท่านเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบอบการปกครองและการบริหารราชการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

โรงเรียนอริสโตเติล หลังจากการสอนอเล็กซานเดอร์, อริสโตเติลได้สร้างโรงเรียนอริสโตเติลที่ได้ทำให้มีการพัฒนาในสาขาปรัชญาและวิทยาศาสตร์

การมีอิทธิพล  ผลงานของอริสโตเติลได้มีอิทธิพลมากมายต่อวงการปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดของท่านได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในหลายสาขา

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ทางเข้ายูฟ่าสล็อต