ประวัติของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานที่มีอิทธิพลต่อด้านทั้งการแพทย์และวิทยาศาสตร์ไวยากรณ์ในศตวรรษที่19 เขาเกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ปี 1822 ในเมือง โดล ในฝรั่งเศส และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 1895 ในปารีส ซึ่งในปัจจุบันมีสถานที่ตุลาการที่ชื่อตามเขา คือ “สถาบันปาสเตอร์” ในปารีส นี้คือประวัติสั้นๆ ของหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

เกิด หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2365 (ค.ศ. 1822) ที่เมือง โดล (Dole) ในฝรั่งเศส

การศึกษา เขาได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เซ็นต์แพวล (Saint-Vincent) และต่อมาได้เข้าโรงเรียนทหารในปารีส

วิชาการและการวิจัย

  • หลังจากการศึกษาทหาร เขาได้เริ่มทำงานในด้านการศึกษาและวิจัยทางเคมี
  • ในปี 1848, เขาได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยดิจน์ (University of Strasbourg)
  •  ในปี 1854, เขาได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางเคมีที่มหาวิทยาลัยลีโอน (University of Lille)

ค้นพบกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์

ในปี 1861, หลุยส์ ปาสเตอร์ได้ทำการทดลองที่เปลี่ยนทางมีชีวิตทางไมโครออแอนิสม (Microorganisms) และพัฒนากระบวนการทำความสะอาดด้วยความร้อน (pasteurization) เพื่อป้องกันการเน่าเสียหาย

ทฤษฎีก้อนกระจกและวิธีการฉีดวัคซีน

  • ในปี 1864 หลุยส์ ปาสเตอร์นำเสนอทฤษฎีที่ปฏิเสธทฤษฎีของการเกิดขึ้นทั่วไป (Spontaneous generation) และค้นพบว่าจุลินทรีย์เป็นสาเหตุของโรค
  •  ในปี 1885 เขาได้ฉีดวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้า (rabies) ให้กับเด็กหนุ่มหนึ่งที่ถูกกัด

การเสด็จสู่ความชั้น ในปี 1888 หลุยส์ ปาสเตอร์ได้รับความเคารพและเป็นท่านแรกที่ได้รับเครื่องทรงเคราะห์จากความสำเร็จของงานวิจัย

การเสียชีวิต หลุยส์ ปาสเตอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) ในปารีส

หลุยส์ ปาสเตอร์มีผลงานที่โดดเด่นและสำคัญมากมาย นี่คือบางผลงานที่โด่งดังของเขา

1.การค้นพบกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์

ในปี 1861, หลุยส์ ปาสเตอร์ ทำการทดลองที่เปลี่ยนทางมีชีวิตทางไมโครออแอนิสม (Microorganisms) ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียหาย และการทำให้น้ำซาลิน (Silkworms) ตาย โดยเขาได้พัฒนากระบวนการทำความสะอาดด้วยความร้อน (pasteurization) เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่ทำให้น้ำซาลินเสียหาย

2.ทฤษฎีก้อนกระจกและวิธีการฉีดวัคซีน

หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้นำเสนอทฤษฎีที่แสดงให้เห็นว่า โรคมาจริยา (Spontaneous generation) ไม่มีอยู่จริง และทำให้ผู้คนเข้าใจถึงว่า จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค เขาก็ได้พัฒนาวิธีการทำวัคซีน (Vaccination) โดยใช้วัคซีนก้อนกระจกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (rabies) ที่เป็นที่ประจักษ์

3.การสร้างพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ไวยากรณ์

หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยในด้านไวยากรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ  ufabet เว็บหลัก    การเข้าใจถึงกระบวนการสืบพันธุ์และพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

4.การวิจัยในด้านโรคและการค้นพบสารประกอบทางเคมี

หลุยส์ ปาสเตอร์ได้ทำการวิจัยในด้านโรคและค้นพบสารประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์ในการรักษา เขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพบสารที่เป็นฮิสตามิน (histamine) และได้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาในด้านการรักษาโรค

ผลงานของหลุยส์ ปาสเตอร์ได้ผลัดเปลี่ยนโลกในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์, และการแพทย์มากมาย โดยเฉพาะในการป้องกันโรคที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ และเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และไวยากรณ์