หากพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคแล้วเราก็ผู้คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าพญานาคและมีอยู่จริงและปัจจุบันนี้ก็ยังคงอาศัยอยู่ภายในแม่น้ำโขงใต้เมืองบาดาล   เพิ่งเคยมีตำนานเกี่ยวกับนักประดาน้ำที่ลงไปดำน้ำใต้แม่น้ำโขงแล้วได้เจอกับพญานาคในช่วงที่มีการสร้างสะพานแม่น้ำไทยลาว

    อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคในแต่ละภาคนั้นมีความเชื่อที่อาจจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของคนในเขตภาคเหนือนั้นมีความเชื่อว่าองค์พญานาคนั้นเคยได้มีการจำแลงเป็นคนและเคยมาช่วยชี้แนะแนวทางการหาสถานที่ในการสร้างเมือง 

         โดยบอกว่าตำนานเก่าแก่เคยพูดถึงต้นราชวงศ์ของพระยามังรายว่าในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการเกิดเป็นต้นราชวงศ์มังรายนั้นในช่วงนั้นมีเจ้าเมืองที่ชื่อว่าสิงหลวัต โดยเจ้าเมืองนี้ได้มีการอพยพประชาชนของตนเองเพื่อที่จะไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งแน่นอนว่าการตั้งเมืองใหม่นั้นจะหาทำเลที่ดีนั้นค่อนข้างหายากและในขณะนั้นนั่นเองก็ได้มีพญานาคได้มีการแปลงกายเป็นคนมาหลังจากนั้นก็พาไปยังจุดที่ตั้งเมืองใหม่ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆพร้อมทั้งขอร้องให้เจ้าเมืองสิงหนวัตินั้นประพฤติตัวเป็นคนดีอยู่ในทศพิธราชธรรม

             หลังจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนพญานาคยังแปลงกายเป็นพญานาคช่วยสร้างคูเมืองให้ทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองดังกล่าวนั้นจึงเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นเมื่อมีศัตรูมารุกรานก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอันตรายคนภายในเมืองได้

     ส่วนความเชื่อของคนในเขตภาคอีสานนั้นมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ที่สร้างแม่น้ำหลายสายด้วยกันซึ่งแม่น้ำส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากการที่พญานาคพยายามแถตัวเองให้กลายเป็นร่องขนาดใหญ่นั่นเอง 

               และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการที่พญานาคนั้นมีความสนใจในพระพุทธศาสนาต้องการที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ไม่สามารถบวชได้ซึ่งได้บูรณาการกันเองนั้นเป็นสาวกของพระพุทธศาสนาและเมื่อถึงช่วงเทศกาลวันออกพรรษาก็จะออกมาแสดงความยินดีหลังจากที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

       ทำให้คนอีสานส่วนใหญ่มักจะมีการจัดงานบั้งไฟพญานาคขึ้นในช่วงวันออกพรรษาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกับพญานาคอีกทั้งยังมีการจัดงานเพื่อแสดงความเคารพนับถือพญานาคนั้นเอง

             อย่างไรก็ตามงานจัดงานบุญเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นงานใหญ่ประจำปีของเขตภาคอีสานนั้นมักจะมีการจัดขึ้นในจังหวัดหนองคายเนื่องจากจังหวัดนี้มีเขตพื้นที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขง ซึ่งคนในแถบภาคอีสานให้ความเคารพนับถือพญานาคเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นคอยช่วยเหลือให้ชาวบ้านนั้นทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะคอยให้น้ำให้ฝน ทำให้เกิดความอุมสมบูรณ์

 

สนับสนุนโดย   แทงบอลออนไลน์ ภาษาไทย