ประวัติ สมัยการปกครองเมืองหริภุญไชย ภายใต้การปกครองของ สววาธิสิทธิ  กษัตริย์ผู้ทรงธรรม 

สมัยการปกครองเมืองหริภุญไชย เชื่อว่าหลายคนที่เคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะต้องเคยได้ยินเสียงชื่อเสียงของเมืองหริภุญไชยกันมาบ้างแล้ว

เนื่องจากเมืองดังกล่าวนั้นเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มีรากฐานมาอย่างยาวนานก่อนที่จะตั้งมาเป็นจังหวัดอย่างในสมัยปัจจุบันซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองหิริภุญชัยก็จะรู้ว่าแต่เดิมนั้นเมืองนี้มีการปกครองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทยและต่อมาก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการปกครอง

และเปลี่ยนการปกครองมาเรื่อยๆเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนยุคสมัยของกษัตริย์รวมถึงการเกิดสงครามต่างๆและปัจจุบันเมืองฮาริภุญชัยก็คือจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจังหวัดดังกล่าวนั้นก็คือจังหวัดลำพูนนั่นเอง 

อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของการปกครองของเมืองหิริภุญชัยนั้นมีพระมหากษัตริย์มากมายที่มีการปกครองเมืองดังกล่าวแต่ในยุคที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุดนอกจากในช่วงยุคของการก่อตั้งเมือง หริภุญชัยนั่นก็คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17

ซึ่งช่วงดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการพูดกันว่าเป็นช่วงที่มีการปกครองได้ดีมากที่สุดแห่งยุค 1 กษัตริย์มีความเป็นธรรมเป็นอย่างมากจนถึงขนาดมีการตั้งชื่อว่ากษัตริย์ผู้ทรงธรรมกันเลยทีเดียวและกษัตริย์คนดังกล่าวที่ได้รับการยกย่องก็คือ สววาธิสิทธิ หรือ  กษัตริย์ผู้ทรงธรรม นั่นเอง 

สำหรับในยุคสมัยนี้นับได้ว่ามีการบันทึกเอาไว้ทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นยุคที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองอย่างต่อเนื่อง

เรียกได้ว่าในทุกๆด้านของการปกครองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่งคั่งมั่นคงรวมถึงการทหารและยังมีอารยธรรมต่างๆโดยอ้างอิงมาจากศิลาจารึกที่มีการบันทึกเอาไว้แล้วถูกค้นพบและยังมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย 

สำหรับในยุคสมัยของ สววาธิสิทธิ  กษัตริย์ผู้ทรงธรรม นั้นมีการจารึกตัวอักษรมอญโบราณมากมายเรียกได้ว่าเมื่อนักโบราณคดีมาค้นพบก็จะเป็นช่วงที่มีการจารึกข้อมูลเอาไว้ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยยุคสมัยนี้นั้นมีการสร้างวัดพระยืนและยังมีการสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรกของภาคเหนือ

ซึ่งสร้างไว้กลางมหานครโดยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนนอกจากนี้ในยุคนี้ยังเป็นยุคที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงผนวชระหว่างครองราชย์อีกด้วยเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งหลักฐานทางพระพุทธศาสนานี้ก็สามารถค้นพบได้นอกจากอักษรจารึกแล้วก็ยังมีผู้คนที่สามารถขุดพบพระธาตุและยังมีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุนั่นเอง 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย   ทางเข้า UFABET ภาษาไทย