ศิลปะบนหาดทราย

ศิลปะถือวาเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและนำไปสร้างสรรค์ในที่ต่างๆให้เกิดควาสวยงามและความเพลินเพลินมากขึ้น ศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อจำกัดไม่ได้มีขอบเขตว่าศิลปะจะต้องสร้างหรืออยู่ที่ใด หากเป็นการสร้างสรรค์ มึวามสวยงามและให้ความจรรโลงใจนั้น สิ่งเหล่านั้นก็นับว่าเป็นศิลปะทั้งสิ้น ทำให้ศิลปะนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกที่แม้กระทั่งหาดทราย

ใช่แล้วดูไม่ผิดอย่างแน่นอนหาดทรายทะเลนั้นแหละเป็นที่ที่จะสามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะได้และสามารถสร้างสรรค์ได้ย่างสวยงามด้วย ในช่วงแรกๆนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะบนหาดทรายเป็นการวาดภาพบนหาดทรายและกอกองทรายขึ้นเพื่อความสนุกสนานสำหรับคนที่ไปทะเลเท่านั้น แต่เมื่อทำแล้วนอกจากได้ความสนุกและเพลิดเพลินก็ค้นพบอีกด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสวยงาม ทำให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์หาดทรายขึ้นมานั่นเอง

การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานด้านศิลปะบนหาดทรายนั้นสามารถทำได้ทั้งงานจอตรกรรมและงานประติมากรรม แต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะเป้นสถานที่ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานสิลปะได้อย่างสวยงามแต่การสร้างสรรค์บนหาดทรายนั้น หาดทรายที่ติดกับทะเลและมีทั้งคลื่นลม ทำให้ศิลปะที่สร้างสรรค์นั้นไม่สามารถอยู่และคงสภาพได้

เนื่องจากต้องดดนลมและคลื่อนพัดและซัดจนศิลปะบนหาดทรายเหล่านั้นหายไปในที่สุด แต่ถึงแม้การสร้างสรรค์ศิลปะบนหาดทรายนั้นจะไม่ได้เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่และคงอยู่ตลอดไป แต่ก็มีผู้ที่ชื่อนชอบและรักในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานบนหาดทรายอยู่ไม่น้อย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนหาดทรายนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย

หรือที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างการก่อกองพระทรายในวันสงกรานต์นั่นเอง การก่อกองพระทรายนั้นก็คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนหาดทรายนั่นเอง เพราะสิ่งที่นำมาสร้างสรรค์ในการก่อนั้นก็คือทรายที่มากจากหาดทรายนั่นเอง 

การสร้างสรรค์ศิลปะบนหาดทรายนั้น ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นั้นมักจะเห็นชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเพื่อชมการสร้างสรรค์ศิลปะบนหาดทรายหรือการก่อพระทรายนั่เอง โดนการก่อพระทรายนั้นจะมีการก่อที่หาดทรายบนพื้นที่ทะเลนั่นเองซึ่งการก่อกจะใช้ทรายบนหาดทรายในการก่อนั่นเอง เพื่อสร้างความสวยงาม

และความเพลิดเพลินใจทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้มาชมด้วยจ ซึ่งก็ถือว่าศิลปะบนหาดทรายนั้นเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศิลปะที่สามารถเก็บหรือรักษาไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นศิลปะที่สวยงามและได้รับความชื่นชมจากชาวต่างชาติมากมายด้วย

ศิลปะบนหาดทรายยังคงได้รับความนิยมและมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการสนับสนันและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนหาดทรายให้คงอยู่และมีการสร้างสรรค์พัฒนาให้น่าสนใจมากขึ้นไปในอนาคต

 

สนับสนุนโดย   ae บาคาร่า