วัดคฤหบดี พระอารามหลวง กรุงเทพฯ 

สำหรับวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานโดยตามประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้แล้วว่ากันว่าวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวัดที่มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งว่ากันว่าเป็นช่วงประมาณปีพ.ศ 2367 

วัดคฤหบดี พระอารามหลวง ซึ่งในปีดังกล่าวนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัชกาลที่ 3 นั่นเอง  โดยวัดแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี  ซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด 

สำหรับวันพฤหัสบดีแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมา โดยพระยาราชมนตรี  ซึ่งถือว่าเป็นต้นสกุลของภมรมนตรี 

โดยในยุคนั้นผู้ที่ก่อสร้างวัดคฤหบดี แห่งนี้ขึ้นมาก็คือ   ภู่  ภมรมนตรี ซึ่งในสมัยที่มีการก่อสร้างวัดคฤหบดีแห่งนี้ขึ้นมานั้นดำรงตำแหน่งพระยาราชมนตรีบริรักษ์ นั่นเอง 

สำหรับประวัติความเป็นมาของการสร้าง วัดคฤหบดี  ว่ากันว่าพระยาราชมนตรีบริรักษ์ได้มีการนำที่ดินที่เป็นที่สำหรับสร้างบ้านของตนเองมาถวายสร้างเป็นวัดขึ้นมาหลังจากที่มีการสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก็ได้นับวัดดังกล่าวนั้นน้อมเกล้าถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  และพระองค์ก็ได้มีการรับวัดแห่งนี้เอาไว้โดยแต่งตั้งให้เป็นวัดพระอารามหลวง

 

นอกจากนี้ยังเป็นคนพระราชทานนามให้วัดแห่งนี้ว่า วัดคฤหบดี  อีกด้วย นอกจากนี้รัชกาลที่ 3 ยังทรงได้พระราชทานพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดคฤหบดี  ซึ่งพระประธานที่รัชกาลที่ 3 ได้มีการพระราชทานให้นายก็คือพระแซกคำ นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีการสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเสนาสนะซึ่งได้มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามตามความพอพระทัยของรัชกาลที่ 5 เอง

และที่สำคัญพระองค์ยังได้พระราชทานตราประจำรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลของพระองค์ให้มาประดิษฐานไว้ที่ วัดคฤหบดี  แห่งนี้อีกด้วยและปัจจุบันนี้ถ้าหากใครได้มีโอกาสเดินทางไป วัดคฤหบดี  ก็จะเห็นตราประจำรัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอาคารเสนาสนะมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

สำหรับพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการพระราชทานมาไว้ที่ วัดคฤหบดี  นั้น เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่ได้มีการอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์และนำมาประดิษฐานเอาไว้เพื่อให้ผู้คนนั้นได้กราบไหว้ขอพร  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นั้นว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยและตัวองค์พระพุทธรูปนั้นก็มีการสร้างแบบศิลปะเชียงแสนตอนปลาย 

ที่สำคัญ วัดคฤหบดี  ยังเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหรือแม้แต่ประตูโบสถ์โดยศิลปะการออกแบบนั้นจะเป็นรูปแบบของทรงจีนแต่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  gclub