รูปแบบที่น่าสนใจของงานศิลปะไทยในยุคปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าศิลปะของไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นๆ รวมกันแล้วหลายประเทศ ถูกนำมาใช้และปรับปรุงให้แตกต่างจากต้นแบบ จนกลายเป็นศิลปะที่มีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีความแตกต่างไปจากชาติตะวันตก ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

  1. ไม่จำเป็นต้องให้สมจริงดังธรรมชาติ ศิลปะแบบไทยไม่เหมือนกันกับแบบตะวันตก หมายถึง ในทางตะวันตกจะเน้นธรรมชาตินิยม หรือที่เรียกว่าแบบ เหมือนจริง Realistic Art ซึ่งของไทยจะดัดแปลงและปรับปรุงแก้ไขงานศิลป์ให้เป็นธรรมชาติอย่างที่คิดฝัน จัดเป็นงาน ศิลปะอุดมคติ Idealistic Art ที่มีแรงบรรดาลใจมาจากปรัชญา ได้แก่ ปรัชญาในเรื่องความศรัทธา ในเรื่องสรวงสวรรค์ นรกภูมิ แล้วจัดทำรูปแบบขึ้นมาเอง  ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ เทวดา ทวยเทพ สัตว์ รวมถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมก็จะมีแบบแผนที่ระบุขึ้นเอง
  2. ได้รับต้นแบบโดยริเริ่มจากธรรมชาติ เป็นที่เข้าใจกันอยู่คนเรามักริเริ่มงานศิลปะที่สวยงามมากจากสิ่งรอบตัว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นหรือแรงผลักดัน ที่เกิดขึ้นมาจากความตรึงใจในความสวยสดงดงาม จากนั้นจึงถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะต่างๆ ทั้งลวดลายไทยก็ได้มาจากธรรมชาติ ต้นไม้ หรือสัตว์ ตัวอย่างเช่น ลายทอง ก็ได้แนวความคิดจากใบไม้หรือรูปแบบของเปลวเพลิง หรือสัตว์ในวรรณคดี่เราเห็นกันก็มีต้นแบบมาจากสัตว์ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ เช่น ม้านิลมังกร เป็นต้น ผสมกับจินตนาการในด้านวรรณคดีมากมาย
  3. ได้รับอิทธิพลจากความศรัทธาที่เกี่ยวกับศาสนา และสิ่งวิเศษ

– ศรัทธาที่เกี่ยวกับศาสนา (Religon) คนในประเทศไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ นิกายหินยานเป็นหลัก และได้มีการประสมประสานความศรัทธาในด้านของพราหมณ์ สังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวัดนี่แหละเป็นศูนย์รวมของผลงานศิลปะไทยทุกด้านวิชา 

– ศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งวิเศษ สิ่งลี้ลับ เป็นความเชื่อความศรัทธาที่มีมาก่อนที่ศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นความเชื่อในด้านของสิ่งี่มองไม่เห็นที่เหนือธรรมชาติ วิญญาณ ภูตผีปีศาจต่างๆ ทั้งที่ให้โชค และให้โทษ มีการประกอบพิธีเพื่อเอาชนะสิ่งพวกนั้น ได้แก่ การทำตุ๊กตาเสียกบาล การสักยันต์ ฯลฯ

เอกลักษณ์ศิลปะไทยที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ คือ ศิลปะทางด้านลวดลายต่างๆ  ทั้งที่ทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยวาดเป็นลวดลายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ให้ทั้งความงดงามบรรเทิงจิตใจ  ด้วยลวดลายที่ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบลักษณะที่เหมาะสมกับและบ่งบอกถึงชาวไทย ศิลปะไทยจึงมีเอกลักษณ์ และมีการกำหนดรูปแบบกระบวนการทำรวมทั้งลักษณะต่างๆ เป็นแบบแผนที่แน่ๆ ตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งตอนนี้

อย่างไรก็ตามศิลปะของไทยนั้น ยังคงถูกตีกรอบและมีแบบแผนเดิม ไม่มีกาลเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กๆ ยุคนี้เข้าถึงยากขึ้น ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันเร่งเผยแพร่ศิลปะไทยให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้และรู้จักมาขึ้น รวมถึงเปิดกว้างทางด้านความรู้ ความคิด ของศิลปะในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาและรักษาศิลปะไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

สนับสนุนโดย   www.ufa168.co ลิงค์เข้าใช้งานค่ะ