วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ยุคโจมง Jomon ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ

ยุคโจมง (Jomon) เป็นยุคแรกที่ถูกบ่งบอกว่ามีการประทับทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ศรัทธาถึงระยะเวลาประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากยุคอื่นๆ ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น นี่คือลักษณะที่น่าสนใจของยุคโจมง

1.การปั้นดินเผา (Pottery): ยุคโจมงได้รับการเรียกชื่อจากการปั้นดินเผาที่มีลักษณะต่างๆ ที่เรียกว่า “โจมง.” กระถางโจมงมีรูปทรงที่หลากหลายและได้รับการใส่ลวดลายด้วยที่มีลวดลายมีความซับซ้อน

2.การลงหลุม (Pit Dwellings): คนในยุคนี้มักสร้างที่อยู่อาศัยลงแนวหลุมที่ลึกลงไปในดิน ซึ่งมีการค้นพบตัวอย่างของที่อยู่อาศัยแบบนี้ในการค้นคว้าโครงการบุคคลทางวิชาการ

3.เกษตรกรรมและการล่าเหยื่อ: ชุมชนในยุคโจมงก่อตั้งบ้านที่ใกล้กับแหล่งน้ำและในพื้นที่ที่มีการเกิดพืชทั้งที่บนบกและใต้น้ำ นอกจากนี้การล่าสัตว์ การเก็บเจาะและการล่าเหยื่อในทะเลก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญ

4.ศิลปะที่เป็นลักษณะเฉพาะ: การปั้นดินเผาที่มีลวดลายที่ซับซ้อนถือเป็นลักษณะที่แน่นอนของศิลปะโจมง นอกจากนี้ การสร้างลวดลายที่ซับซ้อนบนที่อยู่อาศัยและวัตถุประทับเฉพาะยังเป็นลักษณะที่น่าสนใจ

5.การใช้เครื่องมือทำงานจากหิน: คนในยุคโจมงใช้เครื่องมือทำงานจากหิน เช่น มีดหินและอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว

ยุคโจมงเป็นระยะเวลาที่ทรงคุณค่าในการพัฒนาของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีผลกระทบที่สำคัญต่อลักษณะของชุมชนในญี่ปุ่นอีกด้วย

ความเป็นอยู่ของ ยุคโจมง Jomon ญี่ปุ่น

ยุคโจมง (Jomon) คือระยะเวลาที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นี่คือข้อควรรู้เกี่ยวกับยุคโจมง

1.ช่วงเวลา: ยุคโจมงมีความยาวนานตั้งแต่ประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล

2.กระถางโจมง (Jomon Pottery): ชื่อ “Jomon” มาจากภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ลวดลาย” เนื่องจากกระถางโจมงมักมีลวดลายที่ซับซ้อน กระถางโจมงเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญในชีวิตประจำวันและมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เฉพาะตัว

3.ที่อยู่อาศัย: คนโจมงมักสร้างที่อยู่อาศัยลงแนวหลุมที่มีลักษณะพิเศษ บ้านโจมงมักมีหลายห้องและมักตกแต่งด้วยลวดลาย

4.การล่าและการเก็บเจาะ: ชุมชนโจมงพึ่งพาการล่าสัตว์และการเก็บเจาะเพื่อดำรงชีวิต การใช้เครื่องมือทำงานจากหิน ได้รับความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว

5.การประดับประดา: นอกจากกระถางโจมง ลวดลายโจมงยังปรากฏบนที่อยู่อาศัยและวัตถุอื่นๆเพื่อความสวยงาม

6.การติดต่อกับชุมชนอื่น: การแลกเปลี่ยนสินค้าและวัตถุดิบกับชุมชนท่ามกลางเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคนี้

7.ความเชื่อทางศาสนา: ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของคนโจมง แต่บางทีมีการค้นพบว่ามีการนำเข้าทางศาสนาจากภูมิศาสตร์ใกล้เคียง

8.การตั้งตัวของมนุษย์และธรรมชาติ: ศิลปะและวัฒนธรรมโจมงมีการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ มีลวดลายที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสัตว์

ยุคโจมงมีผลกระทบที่สำคัญต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาของประชากรและวัฒนธรรมในประเทศนี้

 

สนับสนุนโดย    ufabet