ประวัติ พระนางจามเทวี แม่เมือง-มิ่งเมือง ของจังหวัดลำพูน 

   อย่างที่เรารู้กันดีว่าจังหวัดลำพูนนั้นในอดีตไม่ได้ชื่อจังหวัดลำพูนมาก่อนแต่ในยุคสมัยโบราณเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้วนั้นจังหวัดลำพูนมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองอยู่บ่อยครั้ง

ประวัติ พระนางจามเทวี ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงพระนางจามเทวีซึ่งชื่อเสียงของพระนามนั้นโด่งดังมากในประวัติศาสตร์และมีการถูกนำมาจารึกในพงศาวดาร

เนื่องจากว่าพระนางจามเทวีนั้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่ มีการนำอารยธรรมชั้นสูงมาเผยแพร่ให้กับจังหวัดลำพูนหลังจากที่ได้มีการขึ้นครองราชย์ทำให้จังหวัดลำพูนในยุคสมัยที่พระนางจามเทวีได้ดูแลปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นอีกช่วงนึงที่

ได้รับการกล่าวขามว่าเป็นผู้นำที่ดีและทำให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบร่มเย็นมีอารยธรรมที่งดงามผู้คนต่างก็พากันเคารพนับถือพระนางจามเทวีว่าเป็นแม่เมือง-มิ่งเมืองในยุคนั้นเลยทีเดียว 

เนื่องจากจังหวัดลำพูนนั้นมีการเปลี่ยนชื่อมามากมายหลายครั้งและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนั้นเคยใช้ชื่อสมันตรประเทศซึ่งในยุคสมัยดังกล่าวนั้นเป็นยุคสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการล่มสลายเนื่องจากว่าผู้นำประเทศหรือพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยนั้นขาดความทรงคุณธรรมทำให้ท้ายที่สุดแล้วบ้านเมืองก็ต้องล่มสลายลงไป

จนในที่สุดก็มีบรรดานักพรตฤาษีต่างๆเดินทางเข้ามาภายในประเทศหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามามีบทบาทและทำการสร้างบ้านเมืองกู้บ้านเมืองขึ้นมาใหม่และมีการเปลี่ยนชื่อจากสมันตราประเทศมาเป็นหริภุญชัยนครเมื่อปีพ.ศ 1204 นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการกอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาแล้วนักพรตฤาษีก็ได้มีการอัญเชิญพระราชธิดามีนามว่าพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้าเมืองโล้ให้มาปกครองเมืองหิริพูนชัยนครในช่วงประมาณปีพ.ศ 1206  และถือได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระปฐมกษัตริย์องค์แรกที่มีการปกครองหริภุญชัยนคร

สำหรับพระนางจามเทวีนั้นนับได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมเป็นอย่างมากพระองค์มีการปกครองภายใต้รูปแบบทศพิธราชธรรมทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสงบสุขร่มเย็นนอกจากนี้ชื่อเสียงของพระองค์นั้นยังหรือไกลไปทั่วเกี่ยวกับเรื่องของการนำความเจริญมายังหริภุญชัยนครพระองค์มีการรวบรวมนำชนเผ่าต่างๆมาอยู่ร่วมกันและปกครองอย่างสันติสุข 

เนื่องจากพระนามจามเทวีนั้นสร้างคุณงามความดีเอาไว้เยอะแยะมากมายและคุณงามความดีนั้นก็มีการกระจายขจรชื่อเสียงไปอย่างกว้างขวางทำให้ชาวเมืองหิริภุญชัยรวมถึงชาวเมืองใกล้เคียงต่างก็ตั้งฉายาให้กับพระนางว่าพระแม่เมือง-พระแม่มิ่งเมือง นั่นเอง 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ