ประวัติแผ่นจารึกชาวสุเมเรียน

         แผ่นจารึกชาวสุเมเรียน  ประเทศไทยมีตัวหนังสือเป็นของประเทศเองรูปแบบของตัวหนังสือก็แตกต่างกับประเทศอื่นๆมีหลายประเทศที่ใช้ตัวหนังสือเรียนแบบของประเทศอื่นๆในขณะที่หลายประเทศก็มีการคิดค้นตัวหนังสือเป็นของตนเองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ของการเริ่มที่จะคิดค้นตัวหนังสือขึ้นมา

หรือสัญลักษณ์แทนตัวหนังสือที่ให้เข้าสามารถเข้าใจสื่อสารตรงกันได้นั้นเริ่มแรกเดิมทีนั้นมาจากประเทศไหนหรืออารยธรรมใดก่อนที่จะมีการเผยแพร่และสร้างเอกลักษณ์เป็นของตนเองของแต่ละประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

          เราสามารถรู้เรื่องราวของคนในสมัยอดีตว่ามีการผลิตคิดค้นอะไรขึ้นมาจากบันทึกข้อมูลต่างๆหรือจากประวัติหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่นักโบราณคดีนั้นอาจจะมีการค้นพบขึ้นมาตามหลักศิลาจารึกหรือมีหลักฐานที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ดินแล้วถูกค้นพบขึ้นมา

เมื่อมีการตรวจสอบว่าหลักฐานชิ้นนี้มายุคสมัยไหนมีการใช้งานหลักฐานชิ้นนี้มาแล้วกี่พันปีมันก็จะสามารถบอกได้ว่าอารยธรรมไหนหรือประเทศไหนกลุ่มไหนที่มีการใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งแรก

          ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเขียนก็เช่นเดียวกันหลายคนเชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วการเขียนในสมัยโบราณและเริ่มแรกเดิมทีมาจากอารยธรรมอียิปต์ซึ่งจากว่ามีการค้นพบสุสานของฟาโรห์ซึ่งมีการวาดเป็นรูปเขียนเป็นเรื่องราวไว้ตามผนังของสุสานและอันที่จริงแล้วเมื่อมีการค้นพบหลักฐานใหม่ทางวิทยาศาสตร์

และทางโบราณคดีก็ทำให้เชื่อได้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ทำของชาวอียิปต์นั้นไม่ใช่อารยธรรมแรกที่มีการเขียนเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีหลักฐานทางวรรณคดีชีวะระบบการเขียนขึ้นมาซึ่งมีการถูกระบุว่าการเขียนนั้นแท้ที่จริงแล้วผู้ที่เริ่มใช้ในการเขียนครั้งแรกนั้นก็คือชาวสุเมเรียนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของชาวเมโสโปเตเมียนั่นเอง

           การเขียนนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาลมาแล้ว   สล็อต ufabet แตกง่าย   ซึ่งคำพูดนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเท่านั้นแต่มีหลักฐานเป็นแผ่นจารึกซึ่งมีการถูกระบุมาจากชาวสุเมเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติการเขียนของภูเขาเอาไว้ตัวอักษรที่ชาวสุเมเรียนใช้นั้น

ก็คือการเขียนอักษรลิ่มหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของคูนิฟอร์มซึ่งถ้าเสมอเดินใช้ระบบกฎเกณฑ์นี้มายาวนานกว่า 3,500 ปีก่อนคริสตกาลและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าระบบการเขียนและแผนการใช้งานตัวหนังสือของชาวสุเมเรียนนั้นมีการคิดค้นโดยชาวสุเมเรียนขึ้นมาจริง

            เพราะแผ่นศิลาจารึกที่มีการเขียนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะไม่ใช่มีแค่แผ่นเดียวเท่านั้นแต่มีการค้นพบถึงหลายแผ่นด้วยกันและแต่ละแผ่นนั้นก็มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 3,500 ปีเลยทีเดียวดังนั้นปัจจุบันจึงกลายเป็นที่ยอมรับแล้วว่าผู้ที่คิดค้นตัวหนังสือขึ้นมาหรือคิดเป็นเรื่องของการเขียนขึ้นมานั้นก็คือชาวสุเมเรียนนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อการเขียนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจึงมีการกระจายวัฒนธรรมนี้ออกไปเผยแพร่ให้คนรู้จักทั่วโลกนั่นเอง