ประวัติศาสตร์ สงครามยิว กับ อาหรับ

ชนชาติยิวหรือในอดีตเรียกว่าชาวฮิรูแต่เดิมอาศัยอยู่ในดินแดนคานาอันปาเลสไตน์ในปัจจุบันได้มี ABRAHAM อับราฮัม เป็นผู้นำ ได้อ้างว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะมอบดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ให้แก้ชาวยิวแต่เกิดความแห้งแร้งในแผ่นดินจนทำให้เหล่าชาวยิวจะต้องอพยพไปที่อียิปต์ราว2,000ปีแล้วได้ถูกบังคับให้เป็นทาสที่ต้องทนทุกข์อย่างทรมาน

ซึ่งได้ทำให้ MOSES โมเสส ต้องพากลับปาเลสไตน์และได้มอบบัญญัติ10ประการที่เป็นคำสอนของพระเจ้าให้ชาวยิวได้ปฏิบัติชาวยิวได้อยู่รวมกันมีกษัตริย์ดูแลปกครองกษัตริย์ที่มีชื่อเสี่ยงโด่งดังได้แก่ KING DAVID และ KING SOLOMON ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่ชาวยิวได้อยู่ในดินแดนในคานาอันแห่งนี้ก็ได้ถูกหลากหลายกลุ่มเชื้อชาติทั้งจากดินแดนMESOPOTAMIAN เมโสโปเตเมีย ROMAN SELJUK TURKS TATARS และ MONGOLS 

โดยได้เข้ามายึดครองดินแดนจนได้มาถึงสมัยสุดท้ายคือ OTTOMAN TURKS ที่ยึดครองนานถึง1ศตวรรษทำให้ผู้คนที่บริเวณนี้เป็นพวกอาหรับมุสลิมมากกว่ายิวและคริสต์นับแต่สมัยโบราณถึงสมัยกลางพวกยิวจะต้องเร่ร่อนอยู่ในทุกแห่งในโลกบางถูกทารุณกรรมบางก็ถูกประหารชีวิตทั้งในรัสเซียและเยอรมนีจนกลายมาเป็นแรงบนนดาลใจให้เกิดZIONISM

เพื่อให้ชาวยิวรวมตัวกันกับบ้านคือดินแดนคานาอันที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้ให้แต่ในขขณะนั้นชาวปาเลสไตน์ได้เข้าครบครองยิวชาวยิวจึงได้รวมตัวกันซื้อที่ดินจากชาวอาหรับและตุรกีที่ได้ตั้งราคาเอาไว้สูงมากช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1 ในปี1914-1918 อังกฤษได้ขอให้อิสราเอลช่วยรบต่อต้านเยอรมนีและตุรกีโดยออกคำประกาศจากARTHUR JAMES BALFOUR 

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ว่าดินแดนปาเลสไตน์ควรได้รับความสร้างสรรค์ให้ชาวยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อเหตุนี้สงครามได้สิ้นสุดลงอังกฤษในฐานะของผู้ชนะได้แบ่งอาณาจักรออตโตมันเป็นประเทศต่างๆอทิเช่น SYRIA LEBANON TRANSJORDAN IRAQ  SAUDI ARABIA 

ใน ค.ศ.1939 ชาวยิวได้อพยพเข้ามาสู่ที่ในดินแดนปาเลสไตน์เกิดการต่อสู้นองเลือดกับอาหรับที่ประกาศว่าจะไม่ยอมให้เกิดรัฐยิวใน ค.ศ.1945 ได้มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับตั้งเป็นสันนิบาตอาหรับThe Leagde Arab State หรือ Arab League ขึ้นมา

เพื่อการต่อต้านการขยายตัวของชาวยิวในปาเลสไตน์และการเกิดขึ้นของประเทศอิสราเอลหลังสงครามโลกครึ่งที่2สิ้นสุดลงอังกฤษได้ถอนตัวออกจากปาเลสไตน์และในทันทีที่อังกฤษได้ถอนตัวออกมาชาวยิวก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์จำนวนมาก

เพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ประกาศการตั้งรัฐชาวยิวขึ้นในวันที่ 14พฤษภาคม ค.ศ.1948 โดยมีนายDAVID BEN-GURIONดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนเอกชารของอิสราเอลในคราวนี้

 

ขอขอบคุณ   ufabet เว็บแม่   ที่ให้การสนับสนุน