ประวัติยุคสมัยของจังหวัดลำพูน 

      หลายคนเคยอ่านเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนเพราะจังหวัดลำพูนนั้นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาติเป็นอย่างมากมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไปหมดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นธรรมชาติรวมถึงโบราณสถานที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของไทย

อย่างไรก็ตามสำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูนว่าก่อนที่จังหวัดลำพูนจะมาเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามอย่างในปัจจุบันนี้เคยเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมาก่อนและถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญของประเทศไทย

อีกอาณาจักรหนึ่ง และมีความเก่าแก่มากอาณาจักรหนึ่งเช่นเดียวกัน   เรียกได้ว่าจังหวัดลำพูนนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของภาคเหนือเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าหากศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูน

ให้ดีแต่เห็นได้ว่าประวัติของจังหวัดลำพูนนั้นในยุคก่อนที่จะมาตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดลำพูนนั้นเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนและมีการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยมากถึง 5 ยุคด้วยกันมาดูกันว่ามียุคสมัยอะไรบ้าง 

สำหรับจังหวัดลำพูนนั้นเริ่มต้นของการสร้างจังหวัดครั้งแรกมีการตั้งชื่อว่าหริภุญชัยนครหรือเมืองโบราณหริภุญชัยซึ่งยุคแรกกล้ามเดิมทีนั้นเรามีการเรียกยุคดังกล่าวว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์

ซึ่งถือว่าเป็นยุคของการสร้างบ้านเมืองขึ้นมาก่อนที่จะมีการขยายอาณาเขตและมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งยุคดังกล่าวนั้นเป็นยุคช่วงประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้วซึ่งเราสามารถค้นพบข้อมูลความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเหล่านี้ได้

ประวัติยุคสมัยของจังหวัดลำพูน  จากแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ่โดยหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ตรงบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกวง 

สำหรับยุคต่อมาซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ 2 นั้นก็คือเป็นยุคประวัติศาสตร์เริ่มแรกซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่อารยธรรมทวารวดีได้รับการก่อตั้งขึ้นมาและเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจและศาสนาเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่ 13 ถึง 19

สำหรับยุคที่ 3 นั้นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนศูนย์กลางการปกครองจากเมืองหริภุญชัยไปที่เชียงใหม่ซึ่ง  สล็อต ufabet เว็บตรง   ยุคนี้เรียกว่ายุคล้านนาเป็นยุคที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21 นั่นเองซึ่งยุคนี้มีพญามังรายเป็นผู้ปกครองโดยยุคนี้นั้นเป็นยุคที่มีความมั่นคงรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

และในยุคที่ 4 ก็คือยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งยุคนี้มีการเปลี่ยนการปกครองจากล้านนามาเป็นการปกครองแบบรัตนโกสินทร์เป็นยุคที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 และในยุคนี้มีการเปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์มาเป็นเจ้าเมืองแทน ส่วนในยุคสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ 5 นั้นก็คือยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยมีการเปลี่ยนรูปแบบของการปกครองจากเจ้าเมืองหรือเจ้าหลวงมาเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบหัวเมืองหรือที่เราเรียกว่าการปกครองจังหวัดแทนนั่นเอง