การแสดงออกทางความคิดผ่านงานศิลปะ

ในประเทศไทยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา การเปลี่ยนแปลงของ generation ต่างๆคือยุคสมัยต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนมีความต้องการในการแสดงออกหรือศิลปินในยุคปัจจุบันก็มีช่องทางในการระบายออกเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันจึงมีการแสดงออกทางการศึกษาค่อนข้างมาก เพราะผู้คนต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่าย

และมีโปรแกรมในการช่วยทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Photoshop หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของโปรแกรมอื่นอีกมากมายที่ทำให้สามารถสร้างงานศิลปะโดยเพิ่มอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆจึงทำให้มีเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแสดงออกทางความคิดเห็นในยุคปัจจุบันหากมองให้ดีๆเราสามารถรับรู้เกี่ยวงานศิลปะได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนางานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนที่เน้นการถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะในส่วนของ ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ 

ใน Social Media หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นเยอะทำให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะร่วมสมัยออกมา งานศิลปะต่างๆคือสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและความคิดต่างๆของศิลปินจิตรกรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางการเมืองหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงออกทางความคิดต่างๆที่จำเป็นสำหรับคดีนี้ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตต่างๆ สามารถส่งต่อได้อยู่ตลอดเวลา

ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการในการแสดงออกเรื่องราวต่างๆก็จะทำเกี่ยวกับสื่อมากมายศิลปินในยุคปัจจุบันก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมเกี่ยวกับงานศิลปะให้ดีมากยิ่งขึ้น งานศิลปะคือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น หากเรามองดิให้ดีๆการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ใช่มีเพียงแต่ตัวอักษรหรือการเขียนเป็นเท่านั้น ยังมีงานศิลปะที่ช่วยบ่งบอกว่าแต่ละยุคสมัยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างไหมว่าจะเป็นสงคราม การเมือง เศรษฐกิจ

นี่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การแสดงออกทางงานศิลปะหรือกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆถูกถ่ายทอดให้ผู้คนง่ายขึ้น โดยเฉพาะศิลปินต่างๆที่ใช้งานสภาพต่างๆของตัวเองในการส่งต่อเพราะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่จะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆผ่านรูปแบบมากมาย

นี่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานต่างๆมากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์